ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ก.ย. 59 (อ่าน 1 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา 21 ก.ย. 59 (อ่าน 9 ครั้ง)
ขยายเวลาผลการสอบคัคเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 15 ก.ย. 59 (อ่าน 113 ครั้ง)
รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 07 ก.ย. 59 (อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 02 ก.ย. 59 (อ่าน 196 ครั้ง)
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 22 ส.ค. 59 (อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศ การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 22 ส.ค. 59 (อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 16 ส.ค. 59 (อ่าน 131 ครั้ง)
สอบราคา โครงการ จ้างเหมาติดตั้ง กล้องวงจรปิด จำนวน 10 กล้อง 09 ก.ย. 59 (อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 25 ส.ค. 59 (อ่าน 40 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเด็กเล่น จำนวน 15 ชุด 24 ส.ค. 59 (อ่าน 38 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนธารารินทร์ หมู่ที่ 1 09 ส.ค. 59 (อ่าน 37 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการทาสีตีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว หมู่ที่ 1,2,3,6,7 03 ส.ค. 59 (อ่าน 46 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทาสี โรงเรียน ขจรเนติยุทธ 30 มิ.ย. 59 (อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศแจ้งกำหนด วันเวลา การตรวจรับโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเลียบคลองหลังหมู่บ้านพฤกษา20 19 พ.ค. 59 (อ่าน 95 ครั้ง)
ประกาศแจ้งกำหนด วันเวลา การตรวจรับโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 พ.ค. 59 (อ่าน 92 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเด็กเล่น 23 ก.ย. 59 (อ่าน 8 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเสริมยกระดับถนน ม.รินทร์ทอง หมู่ที่ 2 15 ก.ย. 59 (อ่าน 10 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องเด็กเล็ก 15 ก.ย. 59 (อ่าน 19 ครั้ง)
รายชื่อผู้ชนะการประกวดการเสอนราคา ยกระดับถนน ชุมชนฉัตรณรงค์ 3 13 ก.ย. 59 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 09 ก.ย. 59 (อ่าน 35 ครั้ง)
กำหนดวันประมูล วางท่อ ม.ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ถึงบริเวณหน้าซอยสร้อยสลับ 01 ก.ย. 59 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 31 ส.ค. 59 (อ่าน 27 ครั้ง)
รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าเสนอราคา ปรับปรุงยกระดับถนน ฉัตรณรงค์ 3 หมู่ที่3 31 ส.ค. 59 (อ่าน 13 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4