โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการโรงเรียนการออมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 19 พ.ย. 58 (อ่าน 18 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558 12 พ.ย. 58 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ ห้ามจอด 2 ฝั่งถนนลำลูกกา เนื่องจากเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้า 12 พ.ย. 58 (อ่าน 27 ครั้ง)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ พ.ศ.2558 29 ต.ค. 58 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โครงการหมู่บ้านรินทร์ทอง 27 ต.ค. 58 (อ่าน 80 ครั้ง)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการปะปาส่วนภูมิภาคเรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 21 ต.ค. 58 (อ่าน 41 ครั้ง)
ข่าวประกาศจากทางปะปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต หยุดจ่ายน้ำ 21 ก.ย. 58 (อ่าน 97 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2558 16 ก.ย. 58 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศ การขายทอดตลอดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 10 พ.ย. 58 (อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา การปรับปรุงถมดิน พื้นที่หมู่ที่ 1 06 ต.ค. 58 (อ่าน 73 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สาย ปท 3005 (ถนนฟ้าคราม) 02 ต.ค. 58 (อ่าน 73 ครั้ง)
รายชื่อผู้ที่ผ่านแลไม่ผ่านการปรับปรุงถมดินหมู่ที่ 1 และแจ้งวันเวลา ประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 24 ก.ย. 58 (อ่าน 68 ครั้ง)
ยกเลิกประการสอบราคาโครงการซ่อมบำรุงหอกระจายข่าว 22 ก.ย. 58 (อ่าน 45 ครั้ง)
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ก.ย. 58 (อ่าน 68 ครั้ง)
สอบราคาเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งในศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จำนวน 10 เครื่อง 11 ก.ย. 58 (อ่าน 112 ครั้ง)
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียบราษฏร 09 ก.ย. 58 (อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี 3 หมู่12 28 ก.ย. 58 (อ่าน 67 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่ หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 58 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาว 28 ส.ค. 58 (อ่าน 63 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล แท็งน้ำเหล็กบาดาล 06 ส.ค. 58 (อ่าน 70 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี3 หมู่12 06 ส.ค. 58 (อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่2) 02 ก.ค. 58 (อ่าน 173 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน 56ต้น หมู่ที่ 2,3,6,7,12 10 เม.ย. 58 (อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่6 16 มี.ค. 58 (อ่าน 157 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4